Esittely

Suomi on hyvinvointiyhteiskunta, jossa voidaan pahoin. On aika rakentaa hyvinvointi­yhteiskunnan rinnalle vastuuyhteiskunta. Vastuuyhteiskunnassa apu ongelmiin löytyy ihmisten välisistä suhteista ja verkostoista. Vastuuyhteiskunnassa toteutetaan sellaisia rakenteellisia uudistuksia, jotka mahdollistavat ihmisten välisten suhteiden ja verkostojen syntymisen ja saavat ihmiset kantamaan vastuuta toisistaan. Tässä blogissa esittelen yhden tällaisen rakenteellisen uudistuksen, Rocky Road -mallin.

Työuupumukseen ei auta lepo

Työuupumus liittyy elämäntilanteen hallintaan. Uupumuksessa kyse on siitä, että työntekijän ja työpaikan olosuhteiden välillä on ristiriita. Ongelma voi olla esimerkiksi liiallinen työmäärä, epävarmuus tai ennakoimattomuus työssä, koettu epäoikeudenmukaisuus tai rooliristiriidat. Työuupumuksen rinnalla voidaan puhua parisuhdeuupumuksesta tai vanhemmalle seuraavasta uupumuksesta, jos ...

Paskaduuni

Nuoruudessani ev.-lut. kirkon jumalanpalveluksessa pyydettiin siunausta kaikille, jotka ”rehellisellä työllä tätä maata rakentavat”. Silloin ei aavistettu, että 2000-luvulla suomen kieleen ilmestyy sana paskaduuni. Tuolla käsitteellä kuvataan työtä, jota kenenkään ei pitäisi olla velvollisuus tehdä. Työ on liian ikävää tai yksitoikkoista, ...